txt

dolen capture hapus privacy perfformiad consume haha care cynulleidfa record llafur terms argfwng connect rhannu like uchelseingydd tag rhithwir currency trafod birth teulu microphone chwyldro love iseldar follow chwaraeon code ufuddhau identity cyfalaf influence grŵp fact di-le fitness sgrin sad trais create traffordd airport stori anxiety dyddiad channels gwyliau community coffforaethol job darnia time success drefridd health mofo nation sain comment drwg regime hierarchy acquiescence work skateboard resist buy imposition depression crypto angry sell tree cognition patron wow trade sex monetise subscribe cult report update translate enforce friend body device control internet surveillance recycle freedom eat die animal agenda hack corporate holiday date story motorway violence screen non-place group capital sŵn obey sport parodrwydd fomo ffitwydd revolution anifail car marw family bwyta sponsor rhyddid imperialism ailgylchu country gwyliadwriaeth tradition rhyngrwyd office ddyfais fiction corff occupy ffrind vote cyfieithu porno diweddaru camera adroddiad media tanysgrifiwch artificial rhyw home masnach machine waw upgrade noddwr digital gwybyddiaeth authority coeden bicycle gwerthu creative prynu power gwrthsefyll boss sgrialu plant gwaith deal drefn money sylw space cenedl uniform iechyd dislike llwyddiant reproduce amser police swydd pomo gymuned opinion pryder petrol sianeli ownership creu envy trist stream ffitrwydd dying ffaith rooms dylanwad message hunaniaeth steal côd view dilyn perception cariad discuss meicroffon virtual genedigaeth loudspeaker fel share cyslltu crisis termau labour gofal audience artiffisial haha bwyta performance preifatrwydd happy cipio loop